15.03.2021
38 kez incelendi

KONSOLUSLUK TERCÜMESİ

Genelde vize alımlarında başvuruda bulunmak için konsolosluklar tarafından istenilen resmi belgelerin tercümesidir.

Bir çok konsolosluk günümüzde sadece yeminli tercüman tarafından çevirilmiş tercümeleri noter tasdiki olmaksızın kabul etmektedir.

Yeminli tercüman çevirdiği belgenin üzerine imzasını atar kaşeler ve gereki kurumlarca tanınması için çeviriyi talep edene verir.

Konsolosluğun istediği belgeler nufus örneği, sabıka kaydı, nufus cüzdanı sureti, ikametgah senedi vs. gibi belgelerdir