15.03.2021
7 kez incelendi

SÖZLÜ TERCÜMANLIK

Tercümanlar katılımcılarla birlikte bir yerde oturur ve konuşulanı tam ve eksiksiz olarak karşı tarafa aktarırlar.

Ticari, kültürel, her türlü etkinliklerde diyalogları taraflara aktarırlar.

Mahkemeler vs. gibi kurumlarda resmi işlemler için noter yemin zaptı bulunan ehil tercümanlar görevlendirilir